Klanten | BrixCRM

Agentschap NL

Agentschap NL is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met een gecentraliseerde bedrijfsvoering en één front office hebben alle klanten één aanspreekpunt.

Agentschap NL is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het agentschap bestaat uit vijf thematische divisies die zich bezighouden met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema’s duurzaamheid, innovatie en internationaal.

Op basis van SugarCRM is een centraal “Klantregister” gerealiseerd. De realisatie van dit systeem maakt deel uit van het meerjarenprogramma eDienstverlening van Agentschap NL. Onder het motto ‘Eenvoudig geregeld’ draagt dit programma onder meer bij aan een efficiënte en effectieve inrichting van bedrijfsprocessen en korte doorlooptijden voor klanten.

DE UITDAGINGEN
  • Agentschap NL beschikte niet over één overkoepelend systeem, waarin alle klantdata werd opgeslagen en beheerd.
  • Als klantgegevens in het ene systeem werden gewijzigd, veranderden dezelfde gegevens in de andere systemen niet automatisch mee. Dit leidde tot onnodige administratieve verwerking en verhoogde de kans op onvolledige of verouderde klantgegevens.
DE OPLOSSING
  • Een overkoepelend, web-based systeem (“Klantregister”) op basis van SugarCRM.
  • Koppelingen die updates en/of aanvullingen in het systeem automatisch distribueren naar de andere systemen van Agentschap NL.
DE RESULTATEN
  • Eén flexibel en gebruiksvriendelijk CRM-systeem, dat eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe wensen en eisen. Compleet met rapportage tools, workflows, rechtenstructuur én de garantie dat alle gegevens in het systeem maximaal worden beschermd.
  • Alle klantdata wordt eenduidig op één plek bijgehouden. Agentschap NL bespaart  hierdoor niet alleen tijd en kosten, maar is ook verzekerd van hoge datakwaliteit.
  • Klanten worden beter ondersteund met informatie en diensten.

Cases
Onze klanten

Sugar bespaart ons veel tijd en helpt ons de service naar onze klanten te verbeteren. Het is echt ideaal, ik ben er heel blij mee.

Marc Smeitink - Sumis Company
Close menuX