CRM Implementatie | BrixCRM

CRM Implementatie

Onze pragmatische en resultaatgerichte aanpak zorgt voor een solide CRM basis, op relatief korte termijn. Door te werken met een agile (scrum) aanpak houden wij de CRM implementatie optimaal onder controle en overzichtelijk.

Lees meer

Een CRM implementatie is doorgaans een uitdagend project. Om het beheersbaar, overzichtelijk en optimaal onder controle te kunnen houden, voeren wij onze SugarCRM implementaties agile (scrum) uit. Bij deze aanpak staan samenwerking en communicatie centraal.

Er wordt gewerkt in afgebakende sprints. De sprints, van elk 2 weken, zijn opgebouwd uit 1 bijeenkomst per 2 weken.

  • Tijdens een sprint wordt de vereiste CRM functionaliteit bepaald, uitgewerkt en voor circa 70% vóór de volgende bijeenkomst gerealiseerd.
  • Tijdens de bijeenkomsten worden de “rafelrandjes” beoordeeld en wordt besloten welke functionaliteit wordt ingericht in de resterende tijd van de sprint.
  • Deze cyclus wordt in elke sprint doorlopen.

Aan het begin van iedere werkdag wordt een zogenaamde ‘daily standup’ gehouden. Alle betrokken projectleden, waaronder ook gebruikers, nemen tijdens dit 10 minuten overleg de stand van zaken door. Het doel van deze ‘daily standup’ is om effectieve communicatie op te zetten, waardoor duidelijke softwaretoepassingen worden gerealiseerd.

CRM implementatie

Voordelen van onze CRM implementatie aanpak

Een agile (scrum) aanpak biedt verschillende voordelen:

  • Het project blijft overzichtelijk en beheersbaar.
  • Projectleden worden zeer nauw betrokken bij het project.
  • U heeft duidelijk inzicht in de projectvoortgang.
  • Elke twee weken wordt een werkend product opgeleverd.
  • Door in korte cycli te werken, wordt voorschrijdend inzicht gecreëerd. Op basis hiervan kan tijdens de implementatie bijgestuurd  worden en worden grote aanpassingen na implementatie voorkomen.
  • Een optimale ROI.
SugarCRM Quickstart

Naast een agile (scrum) CRM implementatie aanpak bieden wij ook de SugarCRM Quickstart. De Quickstart aanpak van BrixCRM bestaat uit zes fasen. Deze doorlopen wij samen met jullie in circa tien dagen, met een doorlooptijd van zes tot acht weken.

DANKZIJ BRIXCRM HEBBEN WE BETER ZICHT OP ONZE OPPORTUNITIES EN PIJPLIJN. GEBRUIKERS ERVAREN HET WERKEN MET SUGAR ALS ZEER POSITIEF.

MARK ROTTEVEEL - YES TELECOM
Close menuX