Customers | BrixCRM

Beeckestijn Business School

Opleidingsinstituut Beeckestijn Business School maakt vanaf eind 2013 gebruik van Sugar. Zowel de studentenregistratie als het wervingsproces zijn dankzij Sugar geoptimaliseerd.

Lees meer
DE UITDAGINGEN
 • Het studentenwervingsproces duurt binnen Beeckestijn over het algemeen heel lang. Ze misten de juiste tool die dit proces ondersteunt en de kans vergroot dat potentiële studenten ook uiteindelijk een opleiding bij hun gaan volgen.
 • Beeckestijn Business School beschikte niet over een compleet klantbeeld. Een centraal systeem, waarin alle gegevens over een (potentiële) student zijn opgeslagen, ontbrak.
 • Door een flinke groei in de afgelopen jaren ontstond de behoefte minder ad-hoc te werken en processen beter in te richten en te standaardiseren.
DE OPLOSSING
 • Een online CRM-systeem op basis van Sugar Professional.
 • CRM als spin in het web, door integraties met onder andere Coachview en Business Monitor.
 • Speciale event module, die Beeckestijn ondersteunt bij de organisatie en opvolging van evenementen.
 • Rapportages & dashboards, waarmee optimaal inzicht wordt verkregen in activiteiten en resultaten.
 • Hosting in de BrixCloud.
HET RESULTAAT
 • Beter inzicht in (potentiële) klanten, door een centraal systeem dat alle relevante informatie snel via één scherm ontsluit.
 • Processen zijn beter ingericht, gestroomlijnd en geautomatiseerd.
 • Op basis van Sugar kan Beeckestijn effectiever nieuwe studenten werven.
 • Met de rapportagemogelijkheden binnen Sugar wordt beter gestuurd.
 • Het kwaliteits- en serviceniveau is verhoogd.

Cases
Our customers

THANKS TO BRIXCRM WE HAVE A BETTER UNDERSTANDING OF OUR OPPORTUNITIES AND PIPELINE. OUR USERS ARE VERY POSITIVE ABOUT SUGAR.

MARK ROTTEVEEL - YES TELECOM
Close menuX