Privacy statement

BrixCRM B.V., gevestigd aan Haven Noordzijde 129
7602 EH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BrixCRM B.V.
Haven Noordzijde 129
7602 EH Almelo
+31 88 10 20 600
www.brixcrm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BrixCRM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens van IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (zoals de herkomst van het bezoek (bijv. Google) en bekeken pagina’s)
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BrixCRM verwerkt jouw persoonsgegevens in de meeste gevallen op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Wij doen dit met de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en event-uitnodigingen;
– Optimaliseren van onze e-mailcommunicatie voor veelgebruikte browsers en devices;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– De locatiegegevens (plaats en provincie) van jouw IP-adres worden, indien beschikbaar, eenmalig geregistreerd in ons marketing automation systeem wanneer je een formulier op onze website invult. Deze gegevens gebruiken wij voor leadkwalificatie en voor de analyse van onze marketingactiviteiten.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– BrixCRM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren; en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Voor het gebruik van analytische cookies vragen we jouw toestemming bij je eerste bezoek aan onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

BrixCRM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BrixCRM) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

BrixCRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BrixCRM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BrixCRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BrixCRM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BrixCRM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over analytische cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BrixCRM en heb je onder omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van je rechten, of intrekking van toestemming, sturen naar info@brixcrm.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan de identiteit die het verzoek indient, mogen wij aanvullende gegevens vragen ter bevestiging van de identiteit.

BrixCRM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door op deze link te klikken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BrixCRM neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 088 10 20 600 of via info@brixcrm.nl.

Cookiestatement

Contact met BrixCRM

Wil je meer weten over onze producten en/of diensten of kunnen we je op een andere manier helpen?
Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.