Portal | BrixCRM

Portal

De juiste informatie vanuit uw CRM-systeem aan de juiste mensen ontsluiten kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn. Een portal biedt in dit geval uitkomst, zowel in een B2B als B2C markt. 

Lees meer

Een portal optimaliseert de informatiedeling tussen u en uw klanten en verbetert de workflow van bedrijfsprocessen. U vergroot niet alleen uw klantgerichtheid, maar bespaart bovendien tijd én geld.

Wij realiseren voor uw organisatie een portal, die wordt gekoppeld aan uw CRM-systeem. Door het creëren van de juiste rechtenstructuur krijgen uw klanten en/of partners alleen de informatie te zien die voor hen relevant is. De portal wordt naar uw wensen en behoeften ingericht.

Behoeften
 • Informatie uit meerdere systemen gemakkelijk, via één plek ontsluiten
 • Efficiënte samenwerking tussen u en uw klanten en/of partners
 • Optimaliseren van workflows
 • Gepersonaliseerd aanbieden van informatie, passend bij individuele rollen, locaties etc.
 • Toegevoegde waarde bieden aan uw klanten en/of partners, zonder extra werk voor uw werknemers
Functionaliteit
 • Automatisering van processen: Workflows vinden plaats via de portal
 • Realtime inzicht in gegevens: Uw klanten en/of partners kunnen online actuele gegevens bekijken
 • Self-service: Data wordt door portalgebruikers zelf onderhouden, bijv. contactgegevens
 • Ontsluiten van data uit SugarCRM en externe tools: Naast SugarCRM kan ook data vanuit externe tools via de portal worden ontsloten
 • Ontsluiten van informatie o.b.v. toegekende rollen: Informatie wordt gepersonaliseerd ontsloten op basis van rollen of bijvoorbeeld locaties
 • Datakwaliteit: Controles en vereisten voor data invoer minimaliseren het risico van data duplicatie
Resultaten
 • Vergroting van klantgerichtheid
 • Verbetering van service naar uw klanten en/of partners
 • Besparing van tijd en geld
 • Altijd correcte en volledige informatie beschikbaar
 • Verrijkte CRM-database, doordat gegevens die klanten / partners onderhouden via de portal automatisch in SugarCRM terechtkomen
 • Gegevens worden niet gekopieerd, maar blijven op één plek opgeslagen
Voorbeeld uit de praktijk:

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn automatisch bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aangesloten. De beroepsorganisatie zorgt er onder andere voor dat de (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen.

In de praktijk komt het vaak voor dat een (kandidaat-)notaris als waarnemer notariële akten tekent als de notaris ziek of afwezig is. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan bij de kamer voor het notariaat, die dit al dan niet goedkeurt. De KNB ondersteunt bij de registratie van deze waarnemingen van protocollen. Om ervoor te zorgen dat dit proces zo snel en gemakkelijk mogelijk verloopt, heeft BrixCRM voor de KNB een portal gecreëerd, waarmee alle relevante informatie ontsloten wordt en processen zijn geautomatiseerd.
 

DANKZIJ BRIXCRM HEBBEN WE EEN ROBUUST CRM SYSTEEM, DAT ONS MEER KLANTINZICHT BIEDT EN HELPT ONS WERK TE STRUCTUREREN EN ORGANISEREN.

Jeroen van Schreven - UPD
Close menuX