Zeelandia aan de slag met Sugar | BrixCRM

Zeelandia aan de slag met Sugar

Een flexibel CRM-systeem voor een organisatie die constant in beweging is. Eind mei vond in Zierikzee, op het hoofdkantoor van Zeelandia Nederland, de succesvolle livegang van Sugar plaats. Binnen het bijna 120-jaar oude familiebedrijf gaan in eerste instantie circa 50 medewerkers met het nieuwe systeem, genaamd ‘CRiZ’, werken.

Zeelandia, opgericht in 1900, specialiseert zich in het ontwikkelen, produceren, verkopen en distribueren van bakkerij-ingrediënten, voor zowel brood als banket. Inmiddels bestaat het assortiment van de organisatie uit meer dan 2.500 artikelen, die in meer dan 70 landen door bakkers worden gebruikt.

BEHOEFTE AAN CRM

Zeelandia was klaar voor een volgende stap. Hoewel veel sales-gerelateerde informatie in diverse systemen werd vastgelegd, en veel kennis in de hoofden van de medewerkers zat, ontbrak nog een geïntegreerd systeem. Dit paste niet langer bij de ambities van het groeiende Nederlandse familiebedrijf.

De roep om een vollediger beeld van de klant nam daarom toe. Men had behoefte aan een centraal CRM-systeem, waarin iedereen kon zien wat er speelt, wie waarmee bezig is en wat is er al is gebeurd.

CRIZ

Om in deze behoefte te voorzien is CRiZ (CRM informatiesysteem Zeelandia) gerealiseerd; het op de specifieke wensen en behoeften van Zeelandia afgestemde CRM-systeem, gebaseerd op de software van SugarCRM. Het Zeeuwse bedrijf heeft gekozen voor veelal standaard Sugar modules, aangevuld met speciaal voor Zeelandia ontworpen modules die bijvoorbeeld accountmanagers de mogelijkheid bieden om promotiemateriaal aan te vragen voor klanten en prospects.

Nu CRiZ in gebruik is genomen is de eerste fase van de CRM-implementatie binnen Zeelandia afgerond. Op korte termijn wordt het systeem, in samenwerking met BrixCRM, verder ontwikkeld op basis van nieuwe wensen en behoeften.

DANKZIJ BRIXCRM HEBBEN WE EEN ROBUUST CRM SYSTEEM, DAT ONS MEER KLANTINZICHT BIEDT EN HELPT ONS WERK TE STRUCTUREREN EN ORGANISEREN.

Jeroen van Schreven - UPD
Close menuX